Strona główna: Regulamin serwisu

I. Preambuła

1) Poniższy regulamin jest bezwzględnie obowiązujący dla wszystkich ogólnie dostępnych paneli tematycznych oraz działów serwisu Portal Lunapark (www.portallunapark.pl) zwanym dalej “Portal Lunapark” / “serwis”. Jego przepisy dotyczą wszystkich użytkowników bez wyjątku, niezależnie od stażu, zasług oraz koneksji. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z konsekwencjami podanymi w dalszej części regulaminu.

2) Użytkownikiem serwisu może być zarówno osoba dorosła jak i małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. Z serwisu mogą korzystać osoby nie mające stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

3) W sytuacjach spornych nie określonych przez regulamin decyzje zawsze podejmuje Administrator.

4) Korzystanie z serwisu Portal Lunapark wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.


II. Obowiązki, ograniczenia oraz prawa użytkowników

1) Korzystanie z Portalu Lunapark nie wiąże się z koniecznością zakładania konta oraz logowania na nie.

2) Chcąc dodać wpis na forum lub w komentarzu pod artykułem należy podać swój nick. Użytkownik może wpisać w pole “Witryna internetowa” adres URL do swojego konta w wybranym serwisie społecznościowym.

3) Zabronione jest poniżanie oraz obrażanie innych osób.

4) Zabronione jest używanie słów i zwrotów uznawanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe w tym także używania **** (gwiazdek) zastępujących zwrot w całości lub części. Dotyczy także wyrażeń obcojęzycznych.

5) Należy unikać postów nie wnoszących nic do dyskusji lub o których nie ma się pojęcia. Użytkownicy piszący w ten sposób zostaną ostrzeżeni, a w przypadku braku poprawy zbanowani.

6) Przed wysłaniem wiadomości sprawdź ortografię, gramatykę i pisownię, obowiązuje znajomość NETykiety.

7) Nie wolno podawać linków do programów bądź stron mających charakter destrukcyjny bądź mających na celu jedynie utrudnianie pracy z komputerem osobie otwierającej link lub uruchamiającej program. Zamieszczanie trojanów, keyloggerów, flooderów, próba włamań na konta innych użytkowników etc. przy wykorzystaniu serwisu jest surowo zabroniona i oprócz bana może się zakończyć zawiadomieniem odpowiednich organów ścigania.

8) Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje posty.

9) Zabronione jest podawanie linków, adresów lub informacji dotyczących piractwa komputerowego.

10) Treści antysemickie, rasistowskie, szowinistyczne, pornograficzne i inne treści zabronione przez prawo, a także nawoływanie do przemocy są zabronione.

11) Zabronione jest pouczanie i ostrzeganie użytkowników na łamach serwisu przez innych użytkowników nie będących Administratorami.

12) Należy unikać spamerskiego charakteru postów, tzn.: powtarzania w krótkim okresie czasu tych samych tematów czy pytań.

13) Osoby działające na szkodę lub niekorzyść Portalu Lunapark zostaną zbanowane bez ostrzeżenia.

14) Firmy lub przedstawiciele firm prowadzących działalność komercyjną i propagującą ją w serwisie Portal Lunapark muszą posiadać zgodę Administratora. Tyczy się to także ukrytej reklamy w formie podpisów oraz reklamowania innych portali. W przeciwnym razie użytkownik łamiący ten zapis zostanie zbanowany bez ostrzeżenia, a jego posty z ukrytą reklamą zostaną usunięte.

15) Zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez e-mail, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.

16) Każdy użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów oraz do tego, żeby traktowano go z szacunkiem.

17) Każdy użytkownik ma prawo wypowiadać się swobodnie w serwisie Portal Lunapark, zakładać tematy i pisać posty o ile jego wypowiedzi nie łamią regulaminu.


III. Obowiązki, ograniczenia oraz prawa administratorów

1) Administratorzy mają prawo zamykać, kasować lub edytować posty co do których mają podejrzenie, że w jakikolwiek sposób łamią regulamin serwisu, zobowiązani są w tym samym momencie zamieścić wiadomość w shoutboxie, skierowaną do autora z uzasadnieniem swojego działania.

2) Posty typu offtop, nic nie wnoszące do dyskusji lub nie na temat, mogą zostać usunięte przez Administratora bez powiadomienia użytkownika.

3) Administratorzy zobowiązani są podchodzić do wykonywanych zadań jak najbardziej bezstronnie.

4) Administratorzy nie mogą obrażać, poniżać oraz nadużywać swoich funkcji w celu poniżenia użytkownika lub uzyskania własnej korzyści, działanie takie grozi pozbawieniem funkcji moderatora czasowo (zawieszenie w prawach moderatora na 1, 3, 6 miesięcy) lub na stałe.

5) Wszelkie naruszenia ze strony Administratora należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@portallunapark.pl. Wszystkie sygnały będą rozpatrywane przez właściciela serwisu. W każdym przypadku osoba zgłaszająca nadużycie otrzyma odpowiedź zwrotną.


IV. Kary

1) Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownikom grożą kary, o których surowości decydują administratorzy.

2) W zależności od stopnia naruszenia regulaminu stosuje się następującą gradację kar:

– Upomnienie PW od administratora
– 1 ostrzeżenie
– 2 ostrzeżenia równe są zakazowi pisania postów
– 3 ostrzeżeń to czasowy brak dostępu serwisu
– Brak dostępu do serwisu na czas nieokreślony
– Brak dostępu do serwisu na stałe (ban permanentny)

– W przypadku szczególnie rażących form naruszenia regulaminu administrator może powiadomić providera internetowego danego użytkownika

3) Każdy użytkownik ma możliwość odwołania się od kary w przeciągu 7 dni od jej nałożenia u administratora serwisu, odwołania starsze niż 7 dni nie będą rozpatrywane. W tej sprawie należy się kontaktować z administracją poprzez adres e-mail: info@portallunapark.pl


V. Grafiki, nadesłane materiały, działy partnerskie, wykorzystywanie treści zewnętrznych

1) Wszelkie grafiki zawierające loga firm zostały zamieszczone w serwisie po uprzedniej konsultacji oraz otrzymaniu na to zgody od ich właścicieli.

2) Zdjęcia nadsyłane przez użytkowników w celu ich publikacji w dziale “Galeria” należą do ich autorów. Prawa autorskie należą do twórców tych zdjęć. Każda galeria jest podpisana imieniem oraz nazwiskiem autora.

3) Materiały tekstowe takie jak wiadomości czy artykuły nadesłane przez użytkowników serwisu są ich własnością. Portal Lunapark zastrzega sobie prawo do moderacji treści, poprawy błędów ortograficznych lub merytorycznych oraz edycji długości materiału po uprzedniej konsultacji z jego autorem. Taki materiał zostaje podpisany imieniem oraz nazwiskiem jego twórcy.

4) Twórcą oraz właścicielem grafik Portalu Lunapark, treści z nim związanych, szablonów oraz kodów źródłowych jest Dominik Brzeziński.

5) Wykorzystanie tekstów, zdjęć, ilustracji, materiałów dźwiękowych, materiałów filmowych w całości lub we fragmentach w jakikolwiek sposób wykraczający poza indywidualne zapoznanie się z nimi, wymaga każdorazowej pisemnej zgody redakcji.

6) Portal Lunapark nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne lub niezgodne z niniejszym regulaminem wykorzystywanie materiałów tekstowych, zdjęć oraz grafik nadesłanych przez osoby spoza redakcji, przez osoby trzecie lub podmioty zewnętrzne.

7) Na wniosek twórcy zdjęć, tekstu lub grafiki zamieszczonej na łamach Portalu Lunapark i nielegalnie skopiowanej oraz wykorzystanej na swoich stronach internetowych przez osobę trzecią lub podmiot zewnętrzny, Portal Lunapark może zgłosić sprawę roszczenia usunięcia materiału przez osobę trzecią lub podmiot zewnętrzny.

8) W przypadku braku reakcji ze strony osoby trzeciej lub podmiotu zewnętrznego i na wyraźny wniosek osoby poszkodowanej – twórcy skradzionego materiału, Portal Lunapark może zgłosić sprawę do providera internetowego osoby trzeciej lub podmiotu zewnętrznego włącznie z powiadomieniem o dokonaniu przestępstwa odpowiednich organów ścigania.


VI. Informacje ogólne

1) Administratorzy nie odpowiadają za treści publikowane w serwisie.

2) W przypadku aktualizacji lub zmiany regulaminu każdy użytkownik powinien zapoznać się z jego aktualną treścią.

3) Uczestnictwo w serwisie jest bezpłatne i dobrowolne.

4) Każdy z użytkowników serwisu ma obowiązek znać niniejszy regulamin i przestrzegać zawartych w nim postanowień. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności użytkownika.

5) Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

6) Regulamin obowiązuje od daty jego publikacji.


Ostatnia aktualizacja: 27.08.2017

Powrót do strony głównej