Wszystko o UDT: Nazwa, definicja i podleganie

Przenośnik w wesołym miasteczku to przenośnik kabinowy lub krzesełkowy z napędem mechanicznym, przeznaczony do celów rekreacyjno – rozrywkowych, o ruchu wokół osi pionowej lub odchylonej od pionu, poziomej lub kilku dowolnych osi.


Nazwa potoczna: karuzela.

Przenośniki w wesołym miasteczku – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. Nr 77, poz. 827).


Materiał pochodzi z:
– udt.gov.pl

Powrót do strony głównej